czwartek, 28 września 2017

Terminarz mszy świętych odprawianych w intencji:

„O umocnienie w duchu Prawdy, o łaski i dary Ducha Świętego dla Kościoła, biskupa i kapłanów posługujących w Norwegii, naszej ojczyzny (Polski), naszych rodzin i w sprawach osobistych i Bogu wiadomych wszystkich uczestników XXXIII pielgrzymki do Mariaholm w Norwegii”. 

01.10.17 Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.Schedule of holy mass celebrated in intent:


For the strengthening in the spirit of Truth, for the graces and gifts of the Holy Spirit for the Church, for the bishop and priests in Norway, for our homeland, for our families and for personal matters, and for all the participants of the XXXIII pilgrimage to Mariaholm in Norway. "

01.10.17 Sanctuary of Our Lady of Czestochowa in Jasna Gora.

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania dla Ks Dariusza Burasa z Kazachstanu, za posługę duszpasterską podczas pielgrzymki poświęcenie się dla wspólnoty całym sercem i oddaniem by służyć wspólnocie pielgrzymkowej dla Pana Jezusa i Maryi.

Ojcu Gerardowi Filakowi i Piotrowi Pisarkowi za ojcowską troskę i opiekę nad całą grupą pielgrzymkową za ich dobre serca i budowanie wiary. 

Księdzu Wojtkowi Knutelskiemu i Dawidowi Banasiowi za wspieranie i opiekę duszpasterską i troskę o dopilnowanie byśmy mogli się radować obecnością Chrystusa w naszych sercach.

Szczere podziękowanie Księdzu Wademarowi Bożkowi za troskę o wsparcie materialne i duchowe dla Księdza Dariusza byśmy  mogli  się cieszyć jego obecnością.

Dziękuję za wsparcie moralne i dawanie świadectwa swoją osobą Konsulowi RP Sławomirowi Kowalskiemu.

Dziękuję ministrantom Sebastianowi Laszczyńskiemu, Sylwestrowi Huglerowi,

Dziękuj za zaangarzowanie wsparcie i nieocenioną pomoc Bogdana Kulas i Dariusza i Bożeny Nakoniecznych.

Dziękuję scholi Mirka Cieplaka  za uswietnienie liturgii mszy św. i za wspaniałą oprawę muzyczną i pieśni na pielgrzymce.

Dziękuję Alicji Katarzynie Feberis za grę na gitarze i śpiew oraz Sebastianowi Derda za pomoc w prowadzeniu pielgrzymki.

Dziękuję Julii Staskiewicz za pomoc podczac przygotowania pielgrzymki; informowanie pielgrzymów, opracowanie nowej strony internetowej i wykonanie pięknych zdjęć.

Dziękuję Piotrowi Chrut za wykonanie wspaniałych krzyży pielgrzymkowych. Niech wpiszą się na stałe do naszej tradycji pielgrzymkowej.

Dziękuję Hani i Jarkowi Kurek oraz Emilii i Krzyśkowi Misiałkiewiczom za wykonanie napisów na krzyżach pielgrzymkowych.

Dziękuję Piotrkowi Promowiczowi za wieloletnie zaangarzowanie i trud pilnowania porządku podczas pielgrzymki.

Czesławowi Kruś za wsparcie organizacyjne.

Dziękuję Wojtkowi Ciuryło i Cezaremu Kabatowi za trud ewangelizowania i promowania naszego dzieła w Sandefjord i Tønsbergu.


Przewodniczący Polskiej Grupy Pielgrzymkowej w Norwegii.
Jarosław Staśkiewicz

piątek, 25 sierpnia 2017

Kościół św. Olava w Oslo
Akersveien 12 0177 Oslo

Kościół Wniebowzięcia NMP w Askim
Furusethveien 2 1811 Askim

Kaplica w Mariaholm
Stegenveien 1143 1820 Spydeberg

niedziela, 6 sierpnia 2017

Zaproszenie na XXXIII Polską Pielgrzymkę z Oslo do MariaholmZapraszamy na XXXIII Polską Pielgrzymkę z Oslo do Mariaholm pod hasłem „Zróbcie wszystko cokolwiek(mój Syn) wam powie” (J 2, 5), która odbędzie się 26.sierpnia 2017.  Zachęcamy do wzięcia udziału całe rodziny.


Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu autokarem z Oslo do Mariaholm i z powrotem dodatkowo płacą 150 kr za miejsce. Dzieci do 14 roku życia są zwolnione z opłat.

Informacje o pielgrzymce dostępne na stronie bloga: mariaholmpielgrzymka.blogspot.no
Różne obowiązki i wydarzenia mogą przeszkodzić tym, którzy chcą uczestniczyć w tegorocznej pielgrzymce. Dlatego proponujemy wam pielgrzymowanie z nami w łączności duchowej.


Witamy serdecznie  
Ks Dariusza Burasa
Administratora Apostolskiego z Kazachstanu
byłego wikariusza z parafii św. Olava w Oslo
który poprowadzi pielgrzymkę Pielgrzymowanie duchowe przez cały rok
Krucjata modlitewna


Zachęcamy was byście wzięli udział w budowaniu silnej rodziny i umocnieniu wiary w Chrystusa Syna Maryi i skryli się pod Jej „płaszczem” matczynej opieki. Składając ofiarę w  intencji: „O umocnienie w duchu Prawdy, o łaski i dary Ducha Świętego dla Kościoła, biskupa i kapłanów posługujących w Norwegii, naszej ojczyzny, naszych rodzin i w sprawach osobistych i Bogu wiadomych wszystkich pielgrzymów Polonii z Norwegii”. Każdy z duchowych pielgrzymów może przekazać 150 kr na fundusz mszy świętych, które będą odprawiane przez cały rok w/w intencji w Klasztorze na Jasnej Górze. Konieczne jest zgłoszenie swojego udziału drogą mailową pod adres mariaholmpielgrzymka@gmail.com i podania imienia i nazwiska swojego oraz całej rodziny.

W celu złożenia ofiary prosimy o kontakt z koordynatorami podanymi na stronie bloga:  http://mariaholmpielgrzymka.blogspot.no/. Osoby, które nie otrzymają potwierdzenia przyjęcia składki i zgłoszenia uczestnictwa mogą się kontaktować telefoniczny z biurem 94115438.

Osoby uczestniczące w pielgrzymce do Mariaholm przeznaczają 200 kr na fundusz, z którego ufundujemy Msze św. odprawiane na Jasnej Górze w intencji kapłanów, uczestników pielgrzymki i ich rodzin, które będą odprawiane przez cały rok.

Kontakt przez adres mailowy mariaholmpielgrzymka@gmail.com lub pod
Tel. 40108210 (Julia Staśkiewicz)
Koordynatorzy w Parafiach:
Drammen, Hønefos, Larvik, Tønsberg, Sandefjord, Kristiansand.
Wojciechem Ciuryło Tel. 46584752
Cezarym Kabatem Tel. 93965093
PrzemysławemPękalskimTel. 46343113

Jessheim, Lillestøm, Kongsvinger, Lillehamer, Hamar.
Dariusz Nakonieczny Tel. 96689272
Hanna Kurek Tel. 96744640

Oslo, Askim, Halden, Fredrikstad.
Jarosław Staśkiewicz Tel. 94115438
Małgorzata Laszczyńska mala@gmail.com
Czesław Kruś Tel. 46588210

Zachęcamy do wysyłania zdjęcia ze swoim wizerunkiem do „Korony Maryi”

Dodatkowe informacje na stronie koronamaryi.pl. Pospiesz się :) ponieważ termin nadsyłania zdjęć upływa 15 sierpnia 2017.

Plan XXXIII Pielgrzymki Oslo-Askim-MariaholmZdarzenia
Godzina
1
Spotkanie w kościele św. Olava (pobłogosławienie pielgrzymów)
8:00
2
Wejście do autokaru
8:15
3
Wyjazd autokaru do kościoła Wniebowzięcia NMP w Askim
8:25
4
Przyjazd pielgrzymów do kościoła w Askim
9:45
5
Msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Askim
10:00
6
Zakończenie Mszy św.
11:00
7
Poczęstunek przed rozpoczęciem pielgrzymki
11:05
8
Wyjazd kierowców z samochodami do Mariaholm
11:20
9
Wymarsz pielgrzymów spod kościoła Wniebowzięcia NMP
11:30
10
Dowóz kierowców, którzy odstawili swoje samochody do Mariaholm
12:00
11
Pierwszy przystanek nad rzeką Glommą
12:15
12
Koniec przerwy na posiłek
12:30
13
Wymarsz w kierunku źródełka
12:30
14
Przybycie do źródełka w Mariakilde koło kaplicy w Hovin
14:30
15
Nabożeństwo przy źródełku Mariakilde 
14:40
16
Okazja do spowiedzi św. i krótka historia miejsca
14:50
17
Koronka do miłosierdzia Bożego i przerwa na posiłek (własny prowiant)
15:00
18
Wymarsz w kierunku Mariaholm
15:30
19
Trzeci przystanek w drodze do Mariaholm (Godheim)
16:30
20
Wymarsz do Mariaholm
16:45
21
Przybycie do Mariaholm na "Górkę przeprosin"
18:00
22
Nabożeństwo pod pomnikiem bł. Ks Jerzego Popiełuszki
18:15
23
Msza św. na zakończenie pielgrzymki
19:00
24
Zakończenie pielgrzymki
20:00
25
Wyjazd autokaru w kierunku Oslo
21:00


Valfart til Mariaholm 
Maria sa til tjenerne: «Det han (Jesus, min sønn) sier til dere, skal dere gjøre.» (J 2,5)
lørdag 26. august 2017
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å finne tilbake til sin kristne og katolske arv sammen med Maria av Enebakk: Delta i hyldest av henne i domkirken i Oslo og på Mariaholm og opplev hennes beskyttelse. Valfarten arrangeres i år for 33. gang.
Vandringen passer for alle fra 10 år og oppover, og godt voksne kan også være med.
Vi inviterer til en spennende pilegrimsvandring.
Valfarten går fra Askim mot Mariaholm lørdag 26. august 2017
etter Messe i Askim kl. 10.00.


Program for Valfart – lørdag 26. august 2017

08.00 Pilegrimer som ønsker det, samler seg ved St. Olav domkirke i Oslo.
Etter velsignelse reiser de til Askim.
10.00 Messe i Mariakirken i Askim.
11.30 Vandring fra Mariakirken i Askim til Mariaholm, via Mariakilden i Indre Østfold.
14.30 Andakt ved Mariakilden bak Hovin kirke.
19.00 Bønn ved statue av den salige Jerzy Popieluszko (1947 – 1984).
19.30 Messe i kapellet på Mariaholm.


Symbolsk Krone for Vår Frue av Częstochowa

Hver mor ønsker å være stolt av sine barn. Maria vil også være stolt av oss. La oss lage en krone av gode gjerninger for vår dronning og et vitnesbyrd om vår tro på Jesus Kristus.
For å holde ut i våre gode beslutninger, la oss gi offergave til den Hellige Messe i våre gode hensikter. Ved å donere kr 200 for pilegrimsferden, vil vi skape et fond for å holde gudstjenester, feiret på Jasna Gora i intensjon for prestene, pilegrimene og deres familier. Messene vil bli feiret gjennom hele året.
Ikke alle vil være i stand til å delta på årets pilegrimsferd, men kan føle en trang til å dele pilegrimsånden med oss. De kan delta på en åndelig måte med bønn. De kan også gi en gave på kr 150, hvis de vil. For detaljer vennligst spør kontakter, koordinatorer i menigheter.
De som ønsker å ta buss fra Oslo til Mariaholm og tilbake betaler ytterligere kr 150 for reisen. Barn opp til 14 år kjører gratis. Kontakt via e-postadresse mariaholmpielgrzymka@gmail.com eller menighetskontakt.


For mer info kan kontaktes:
Drammen, Hønefos, Larvik, Tønsberg, Sandefjord, Kristiansand.
Wojciech Ciuryło Tlf. 46584752
Cezary Kabat Tlf. 93965093
Przemysław Pekalski Tlf. 46343113
Jessheim, Lillestrøm, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar.
Hanna Kurek Tlf. 96744640
Oslo, Askim, Halden, Fredrikstad.
Jarosław Staskiewicz Tlf. 94115438
Malgorzata Laszczynska mala@gmail.com


Informasjon om Pilegrimferden  er tilgjengelig på bloggen: "mariaholmpielgrzymka.blogspot.no"

Invitation to XXXIII Polish Pilgrimage to Mariaholm

We want to invite all of You to XXXIII Polish Pilgrimage from Oslo to Mariaholm under the motto "Whatever He says to you, do it." (Jn. 2, 5), which will take place on 26th August 2017. We encourage you to take part with the whole family.

People who want to go by bus from Oslo to Mariaholm and back need to pay 150 kr. Children up to 14 years old are exempt from fees.

for more informations call
40108210 Julia Staskiewicz
or on email
mariaholmpielgrzymka@gmail.com